آشنایی با حقوق مسافر در هتل

توسط

آشنایی با حقوق مسافر در هتل، حقوق توریست و گردشگر در اماکن اقامتی؛ راه های شکایت از تخلف هتل ها چیست؟

یکی از مسایلی که ممکن است بارها برای افراد پیش آمده باشد این است که پس از حضور در هتل، مهمانسرا و سایر اماکن اقامتی از خدمات، کیفیت و … آنجا ناراضی بوده و شکایت داشته باشند. در اینجا این سوال پیش می آید که مسئولیت هتلداران و افراد متصدی اماکن ارائه دهنده خدمات در مقابل مهمانان چیست؟ برای پاسخ به این سوال در این مطلب با من همراه باشید.

در آیین نامه ای که به عنوان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارائه شده، ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه بندی هتل ها آمده است.

این آیین نامه تمام اماکن ذیل را دربرمی گیرد که از آنها به عنوان تاسیسات گردشگری نام برده می شود که شامل هتل، متل و مهمانپذیر؛ مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زائرسراها و خانه مسافرها؛ اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی؛ مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری؛ مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری؛ مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان؛ محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری؛ مراکز گردشگری ساحلی و دریایی؛ واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری های منفرد بین راهی موجود؛ تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه های مسافری مرزی کشور؛ سفره خانه های سنتی؛ مناطق نمونه گردشگری؛ دهکده های سلامت و دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی است.

در این آیین نامه که به نحوه صدور پروانه و تعیین درجه و… برای تاسیسات گردشگری یا همان اماکن اقامتی، پذیرایی و … اشاره شده، نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات و مرجع رسیدگی نیز آمده است.

طبق ماده 17 این آیین نامه، نظارت بر تاسیسات گردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و در صورت بروز تخلف از سوی متصدیان تاسیسات گردشگری، طبق این ماده عمل خواهد شد که شامل تذکر کتبی با درج در سابقه واحد؛ اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی؛ کاهش درجه تاسیسات گردشگری؛ تعلیق مجوز بهره برداری تا رفع اشکال و نارسایی ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه) و لغو پروانه بهره برداری است.

طبق تبصره های ماده 17 این آیین نامه، درصورت وقوع گرا ن فروشی، کم فروشی، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می تواند برابر بند (د) این ماده اقدام کند؛ همچنین سازمان می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره برداری تاسیسات گردشگری محروم کند.

رسیدگی به تخلفات تاسیسات گردشگری بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ تخلفاتی که صرفا در حیطه وظایف متصدیان است اما طبق ماده 19 این آیین نامه «چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تاسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد باید فورا موضوع به مراجع ذی صلاح جهت اقدام قانونی اعلام شود.» یعنی به عنوان مثال اگر تخلفی از سوی مدیران هتل ها صورت گرفت که در حیطه وظایفش بود سازمان میراث فرهنگی رسیدگی می کند اما اگر خارج از وظایف مشخص شده بود می توان تخلف یا احیانا جرم ارتکابی از سوی مدیر مربوطه را به مراجع قضایی گزارش کرد. یکی از وظایف اصلی هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی، نصب نرخ های خدمات ارائه شده یا امکانات خود است. طبق ماده 21 این آیین نامه، مدیران تاسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنی ها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگه ها و اندازه های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب کرده و متعهد به رعایت آن باشند.

بر اساس تبصره این ماده، تاسیسات گردشگری موظفند صورت حساب ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونه هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان های خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارائه کنند. حال اگر مدیران و متصدیان مربوطه از این امر سرباز بزنند آن زمان چه خواهد شد؟ در تبصره ماده 22 این آیین نامه آمده است که سازمان می تواند واحد اقامتی مربوطه را طبق ماده 17 این آیین نامه که در بالا ذکر شد جریمه کند. حال این سوال پیش می آید که آیا همه اماکن اقامتی، اعم از دولتی و غیردولتی مشمول این آیین نامه می شوند؟ یا اینکه دولتی ها قوانین مختص خود را دارند؟ باید پاسخ داد که طبق ماده 24 این آیین نامه تمام تاسیسات گردشگری سازمان های دولتی، شهرداری ها و نهاد های انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آیین نامه می شوند. سازمان های دولتی مشمول این آیین نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آیین نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نیستند.

اما جدای از این آیین نامه زمانی که یک شخص به عنوان مهمان وارد یک واحد اقامتی می شود بین او و آن واحد، قراردادی تنظیم شده که طرفین براساس آن ملزم به رعایت برخی موارد هستند که تخلف از آنها برای افراد مسئولیت ایجاد خواهد کرد. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.» بنابراین طبق این ماده باید گفت در تاسیسات گردشگری نیز برای افراد مسئولیت وجود دارد؛ چه شخص استفاده کننده از امکانات و چه طرف ارائه دهنده خدمات.

اما این نکته را مجددا ذکر می کنم که اگر تخلفی از سوی واحد اقامتی ارائه دهنده خدمات صورت گرفت باید به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبق آیین نامه عنوان شده گزارش داد اما اگر تخلف صورت گرفته خارج از حیطه مسئولیت متصدیان و امور مربوط به واحد اقامتی است طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی شخص مسئول است و می توان علیه فرد یا افراد خاطی در محاکم قضایی شکایت کرد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید