به یاد رزا علیپور بانوی کوهنورد

توسط

تا وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن! گاهی آدم ها آنقدر سریع می روند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت می گذارند. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩیر ﻣﯽ ﻓﻬمیم، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ! ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ.

گاهی یک ﻟﺤﻈﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ غنیمت می ﺷﻮﺩ.
ﺩﯾﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻏﺮﺑﺖ ﺁﺭﺯﻭ می شود.

یک عزیز ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!
ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ می رود، ﺧﻮبی هایش ﻋﯿﺎﻥ می شود.

پائیز ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺁﺭﺯﻭ می شود!
ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ دلشکسته ﺍی ﺭﻭﯾﺎ می شود!

تا می توانیم، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ چیزﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍف مان ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿم و ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ. ﺯﻧﺪﮔﯽ آنقدرها هم طولانی نیست …

به یاد خانوم رزا علیپور

نویسنده: محمد جدیری عباسی

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید