صعود زمستانی کی2 چرا بی نتیجه مانده؟

صعود زمستانی کی2، به عنوان بزرگ ترین چالش دنیای کوهنوردی همچنان بدون موفقیت باقی مانده و نهایت دستاورد کوهنوردان تاکنون دستیابی به ارتفاع 7000 متری بوده است.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

تراورس گاشربروم ها از مسیرهایی متفاوت

آلبرتو اینیو راته گی، خوان والخو و میکل زابالزا در تلاش برای دومین تراورس گاشربروم 1 و گاشربروم 2 از مسیرهایی تکرار نشده هستند.

بیشتر بخوانید
22
اشتراک‌گذاری

شیپتون، نگین پنهان قراقروم

شاید اطلاق لقب نگین پنهان قره قورم به این کوه سنگی رفیع و زیبا بهترین عنوانی باشد که بتوان بر آن داد. زیرا تا وقتی که کسی دقیقا در روبروی این دیواره بلند و قله 5900 متری آن نه ایستاده باشد نمی تواند آنرا ببیند.

بیشتر بخوانید
5
اشتراک‌گذاری

آشنایی با کوه غول – Ogre

کوه غول (Ogre) در قره قورم واقع شده و بسان غولی عظیم چشم براه کسانی است جرات مصاف با آن را در خود می یابند.

بیشتر بخوانید
5
اشتراک‌گذاری
  • 1
  • 2