تراورس گاشربروم ها از مسیرهایی متفاوت

توسط

آلبرتو اینیو راته گی، خوان والخو و میکل زابالزا در تلاش برای دومین تراورس گاشربروم 1 و گاشربروم 2 از مسیرهایی تکرار نشده هستند.

برنامه اتصال گاشربروم 1 و 2 بدون برگشت به کمپ اصلی به روش سبک بار (صعود آلپی) و از مسیرهایی که هرگز تکرار نشده، پروژه فصل تابستان 2017 این سه کوهنورد اسپانیایی است که اگر تحقق یابد، دومین تراورس در تاریخ کوهنوردی بعد از 33 سال از موفقیت رینهولد مسنر و هنس کمرلندر خواهد بود.

این سه کوهنورد سال گذشته نیز برای اجرای این برنامه تلاش کردند و با سه گزینه کمپ اصلی را ترک کردند، در نهایت تکرار مسیر فرانسوی ها در سال 1975 در گاشربروم 2 را برگزیدند که توسط مارک باتاخ و یانیک سنیوغ در سرتاسر لبه جنوبی ایجاد شده بود، با این حال شرایط جوی بد کوهستان و بارش مداوم برف اجازه نداد که آن ها از کمپ یک در ارتفاع 5950 متر فراتر روند.

از سویی دیگر آلبرتو اینیو راته گی باری دیگر با خاطره برادر خود فلیکس مواجه خواهد شد که در جولای سال 2000 هنگامی که هر دو از گاشربروم 2 پایین می آمدند، کشته شد. این قله دوازدهمین قله هشت هزارمتری مشترک آن ها بود.

این تیم در تاریخ 6 ژوئن تابستان امسال دوباره وارد قراقروم پاکستان و توده گاشربروم ها خواهند شد. برنامه آن ها صعود از مسیرهایی متفاوت و عبور از طریق گردنه ای است که دو قله را به هم متصل می کند، یعنی گردنه گاشربروم یا گاشربروم لا در ارتفاع 6500 متر.

اگر آن ها موفق به این کار شوند، دومین تیمی هستند که بعد از رینهولد مسنر و هنس کمرلندر (سال 1984) این تراورس را انجام می دهند و اولین کسانی خواهند بود که مسیرهایی متفاوت را تکرار خواهند کرد.

مسرهایی که آنها انتخاب کرده اند، مسیرهایی تاریخی هستند که تاکنون تکرار نشده اند:

1. مسیر مسنر-هابلر در شمال غربی گاشربروم 1 در سال 1975
2. مسیر کوکوشکا-کورتیکا در جنوب شرقی گاشربروم 2 در سال 1983

آنها اعلام کرده اند: شرایط جوی همه چیز را تعیین خواهد کرد و ممکن است باعث تغییر برنامه شود، اما تمرکز ما بر تراورس دو قله از طریق دو مسیر تکرار نشده ی اشاره شده خواهد بود. صعود دو قله و اتصال آن ها بدون پایین رفتن از ارتفاع 6500 متر نیاز به تلاش فیزیکی فوق العاده ای دارد، هیچیک از ما اطمینان کامل ندارد که قادر به دستیابی به آن باشد، در واقع یک هدف ناشناخته و جدید خواهد بود و اگر بتوانیم از مسیرهایی غیر از مسیر نرمال هر دو قله را به هم متصل کنیم برای ما با ارزش تر خواهد بود.

در واقع پروژه آن ها تکرار سه صعود تاریخی خواهد بود، یکی مسیر گشایش یافته مسنر-هابلر که به سبک سبکبار در جبهه شمال غربی گاشربروم یک گشوده شده که صعود کنندگان آن را با جبهه شمالی ماترهورن مقایسه کرده اند، دیگری مسیر کوکوشکا- کورتیکا در سال 1983، مسیر گشایش یافته دو همنورد قدرتمند لهستانی که ابتدا گاشربروم 2 و سپس گاشربروم 1 را از مسیرهایی جدید صعود کردند، اکسپدیشینی که برای ادای احترام به دوست درگذشته خود، آلکس مک اینتایر انجام دادند و آخری نیز تراورس دو قله است که از سال 1984 تابه حال تکرار نشده است.

منبع: وبلاگ گل کوه

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید