یوجی میورا رکورددار سنی صعود به اورست

توسط

برای یوجی میورا پیرمرد رکورددار اورست ظاهرن هیچ چیز بعید به نظر نمی آید! او که در سال 1976 نخستین اسکی از اورست را با فرود از “لوتسه فیس” صورت داد، در سال 2008 نیز دومین رکورد سنی اورست را با 75 سال سن با صعود این کوه در اختیار گرفت.

یوجی میورای ژاپنی در بهار 2013 مجبور شد بار دیگر برای بازپس گیری این رکورد و این بار در سن 80 سالگی به اورست باز گردد چراکه یک پیرمرد نپالی بنام مین بهادر شیرخان این رکورد را بار دیگر به نام خود ثبت کرده بود. میورا با غلبه بر رکورد شیرخان رکورد خود را نیز ارتقاء داد.

یوجی میورا در اورست

اینک میورا از آرزوهایش می گوید و اینکه علاوه بر برنامه ریزی اسکی چوایو در سال 2018 قصد دارد در سال 2022 و در سن 90 سالگی بار دیگر به اورست باز گردد! ظاهرن او در مورد شکسته شدن رکوردش احساس ترس و ناامنی می کند و می خواهد آنرا به عددی دست نیافتنی تبدیل کند!

میورا معتقد است: “انسان ها برای حفظ سلامتی شان نیازمند یک هدف بزرگ در زندگی هستند”. وی اورست را بالاترین هدف خود برای تلاش در مسیر زندگی اعلام کرده است.

منبع: کوه قاف

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید