لزوم حفاظت از کرسی ایران در اتحادیه جهانی غارنوردی و غارشناسی

توسط

داشتن کرسی بین المللی و روابط با اتحادیه ی جهانی غارنوردی و غارشناسی چه سودی برای ایران دارد؟

در دوره های گذشته از برخی غارهای ایران به عنوان پناهگاه، دژ نظامی و از برخی نیز به عنوان عبادتگاه استفاده می شد. حتی تا یک دهه اخیر نیز غیر از آن چند غار کشور که کاربری گردشگری یافتند، به غارها به عنوان حفره های طبیعی و معمولی و در حاشیه برخی روستاها به عنوان انبار علوفه و محل نگهداری احشام نگاه می شد.

از سال 2008 به این سو با آموزش های جدید تعدادی از غارنوردان و غارشناسان جهانی نگاه جدید به غار و غارنوردی در ایران آغاز شد. همان دوره نیز فادی نادر، دبیرکل اتحادیه جهانی غارنوردی اعلام کرد با وسعت و وجود ارتفاعات بلند کارستیک در ایران این کشور می تواند به جمع خانواده غارنوردی و غارشناسی جهان ورود کند.

اگر پیش تر به غارها نگاه محدودی وجود داشت ولی در ارتباط با حوزه های جهانی غارنوردی و ورود غارشناسان و کارشناسان بین المللی، ارتباطات مهمی با دانشگاه های جهان برقرار شد. باتوجه به مشکل کمبود آب در جهان، نگاه جامعه علمی جهان نیز این است که چگونه می توان مقدار کم باقیمانده آب های زیرزمینی در نقاط کارستیک جهان را حفظ کرد. خوشبختانه ایران با توجه به اطلاعاتی که جامعه علمی جهانی ارائه کرده است جزو چند کشور ارزنده در داشتن سفره های آب زیرزمینی در بخش های کارستیک است.

4 سال پیش، ایران پس از 70 سال ادعای غارنوردی، موفق به کسب جایگاه خود در اتحادیه جهانی غارنوردی شد و یک کرسی گرفت. مردادماه سال 96 نیز قرار است مجمع عمومی 4 سال آینده اتحادیه جهانی در استرالیا تشکیل شود و در این مجمع مسائل مشترک بین کشورها در خصوص غارها به بحث گذاشته می شود. ارتباط با اتحادیه جهانی غارنوردی نیز از این جهت اهمیت دارد که کشورهای دیگر قوانین و مقررات و اکتشافات قدیم و جدید را در اختیار دارند و با ارتباط با آن ها و استفاده از تجربیات شان برای استفاده بهتر از غارها، حفره ها و چاه های عمودی، می توان روند تخریب غارها را متوقف کرد.

در صورتی که کرسی جهانی ایران در اتحادیه جهانی غارنوردی و غارشناسی از دست برود تأثیرگذاری ایران نیز برای سال 2020 که از سوی یونسکو و با ابداع اتحادیه جهانی غارنوردی به عنوان سال جهانی غارها اعلام می شود از بین می رود. یونسکو و سازمان ملل اکنون به این نتیجه رسیده اند که غارها یکی از نقاط حساس و اکوسیستم های آسیب پذیر جهان هستند و توقع جامعه جهانی از اعضا این است که در حفاظت از غارها تلاش کنند.

منابع: همشهری آنلاین / عکس از علی علیپور

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید