مهارت گوش دادن را در خود تقویت کنیم

توسط

گوش دادن یکی از مهارت های بسیار مهم ارتباطات است و این که چقدر خوب گوش می دهیم تاثیر بزرگی بر عملکرد شغلی ما و رابطه مان با دیگران دارد. اگر خوب گوش کنیم همسفران مناسب می یابیم و کسب و کار گردشگری خود را رونق می دهیم.

ما گوش می دهیم تا:

• اطلاعات کسب کنیم
• متوجه آنچه دیگران مد نظر دارند، بشویم
• لذت ببریم
• یاد بگیریم

ما می توانیم مهارت گوش دادن را در خود تقویت کنیم. با بهتر گوش دادن، ما بهره وری و هم چنین، توانایی خود برای مذاکره، تحت تاثیر قرار دادن دیگران و یا متقاعد کردن آنان را افزایش می دهیم. مهم تر این که از این طریق، از مجادله و سوء تفاهم اجتناب خواهیم کرد. همه این موارد برای موفقیت در محل کار لازم است.

گوش دادن پنج اصل مهم دارد:

1. توجه کنیم

کاملا متوجه گوینده باشیم و پیام او را تصدیق کنیم؛ بدانیم که ارتباط غیرکلامی نیز بسیار مهم است.

• به گوینده نگاه کنیم.
• فکرهای منحرف کننده را کنار بگذاریم.
• در ذهن خود به دنبال تکذیب و عمل متقابل نباشیم.
• از این که حواس مان با عوامل محیطی مانند گفتگوهای حاشیه ای پرت شود، خودداری کنیم.
• به زبان بدن گوینده نیز توجه کنیم.

2. نشان دهیم که گوش می دهیم

برای این که توجه خود را به گفتگو نشان دهیم از زبان بدن و اشارات استفاده کنیم.

• گاه به گاه سر خود را تکان دهیم.
• از لبخند و دیگر حالت های چهره استفاده کنیم.
• از طرز ایستادن و یا نشستن خود آگاه باشیم و بدانیم که مناسب و مشوق ادامه گفتگوست.
• سعی کنیم تا جای ممکن خود را در شرایطی مشابه با فرد مقابل قرار دهیم. مثلا اگر فرد صحبت کننده ایستاده، ما نیز بایستیم.
• با اظهارنظرهای گاه به گاه و تاییدهای کوچک مانند “آها” و “بله” گوینده را تشویق به ادامه صحبت کنیم.

3. بازخورد بدهیم

برداشت های شخصی، فرضیات، قضاوت ها و باورهای ما می تواند آنچه ما می شنویم را تحریف کند و تغییر دهد. به عنوان یک شنونده، کار ما این است که آنچه گفته می شود را بشنویم. برای این کار شاید لازم باشد که آنچه گفته می شود را منعکس کنیم و سئوال بپرسیم.

• آنچه مطرح شده است را با تکرار منعکس نماییم: برای مثال، می توانیم بگوییم “آنچه که من می شنوم این است که …” و یا ” به نظر می رسد شما می گویید که…”.
• برای مشخص شدن بعضی نکات سئوال بپرسیم، برای مثال: “منظورتان از این که گفتید … چیست؟”، “آیا منظورتان این است که …؟”
• هر از گاهی آنچه گفته شده است را خلاصه کنید.

4. قضاوت را به تاخیر بیاندازیم

قطع کردن صحبت، زمان را هدر می دهد، گوینده را خسته کرده و درک ما را نیز محدود می نماید.

• پیش از این که سئوال خود را مطرح کنیم، به گوینده اجازه دهیم که نکته خود را تمام کند.
• با بحث متقابل و ایده های مخالف صحبت را قطع نکنیم.

5. پاسخ مناسب بدهیم

گوش دادن فعالانه مدلی برای احترام و درک است. هنگامی که این گونه گوش فرا می دهیم، اطلاعات دریافت می کنیم و با دیدگاه های دیگر آشنا می شویم. به خاطر داشته باشیم که با حمله به گوینده و یا خوار و کوچک کردن وی هیچ چیز کسب نخواهیم کرد.

• در پاسخ خود شفاف، باز و صادق باشیم.
• دیدگاه خود را قاطعانه بیان کنیم.
• با دیگری آن گونه رفتار کنیم که فکر می کنیم صحیح است.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید